Varför klassombud?

Klassombuden (eller 'klassföräldrar') är en viktig länk mellan klassen och BoSS. Rollen beskrivs ofta som 'spindeln i nätet' - men det betyder inte att klassombuden står ensamma, det är BoSS roll att utveckla stöda ombuden vid behov, och andra föräldrar i klassen finns alltid där för att bistå.

Inför varje läsår väljer föräldrarna klassvis klassombud - BoSS rekommenderar varmt att en klass väljer tex. två ombud, eller har en roterande modell med tex. två familjer som ber ombudsansvaret i ett halvår före man byter till nästa. Dessa modeller ha visat sig fungera mycket bra, men ingen skall tvingas in i rollen, det är upp till föräldrarna vid klassmötet att tillsammans besluta vilket upplägg passar deras situation.

Klassombuden är jätteviktiga, så ställ upp! Som ombud har du möjlighet att konkret bidra till god klassanda och samhörighet mellan barnen och föräldrarna i ditt barns klass, t.ex. koordinera de årskursvisa evenemangen, eller genom att ta initiativ till gemensamma aktiviteter (pepparkakshustävling, filmkväll, pulka-åkning osv.). Forskning visar att i de skolor och klasser där föräldrarna känner varandra och umgås mest finns det betydligt mindre mobbning. Ta kontakt med BoSS styrelse så hjälper vi dig med ideer och utförande!  

BoSS ordnar varje år på hösten ett möte med klassombuden där ombuden kan lära känna varandra och lära sig av varandra.

För att hålla kontakten i klassen kan ni fundera på att skapa en e-postlista eller grupp i t.ex. Whatsapp eller Signal 

Bekanta dig gärna med vår materialbank för klassvisa årsuppdrag, samt Förbundet Hem och skolas material för klassombud!