Om BoSS

Botby Svenska Skolförening rf. (BoSS) är Botby grundskolas Hem och Skola-förening.

Vi finns till för att vara en länk mellan föräldrarna och skolan, skapa en guldkant i barnens skolvardag, samt föra samman föräldrar så att vi kan stödja varandra via lågtröskelverksamhet. Våra föreningsstadgar hittar du här.

Exempel på vår verksamhet är BoSS-festen, brädspelseftermiddag, grillfest, halloweendisco, sähly för föräldrarna, vi stöder också teaterbesök, bokinförskaffningar etc.

Vi är en förening som värnar om våra traditioner men vi skapar också gärna nya traditioner, så ta kontakt med styrelsen om du har önskemål eller förslag på verksamhet!

Stöd vår verksamhet!

Betala den frivilliga medlemsavgiften 10€ / förälder / läsår antingen:

1) till föreningens bankkonto Danske Bank FI54 8000 2705 5617 19. Mottagare: Botby Svenska Skolförening rf. Glöm inte att i meddelandefältet skriva in "medlemsavgift", barnets namn samt årskurs.

2) Via MobilePay, numret är 17781. Glöm inte att i meddelandefältet skriva in "medlemsavgift", barnets namn samt årskurs.

Medlemsaviften är en viktig del av våra inkomster och via avgiften kan vi bekosta evenemang och aktiviteter oberoende av enskilda familjers ekonomiska ställning.