Botby Svenska Skolförening (förkortas BoSS) är Botby grundskolas Hem och Skola-förening.

 

Stöd vår verksamhet!

Betala den frivilliga medlemsavgiften 10€ / förälder / läsår till föreningens konto Danske Bank FI54 8000 2705 5617 19. Glöm inte att ange barnets namn och årskurs!

Du kan också betala med Mobilepay, koden är 17781