Material för årskursvisa uppdrag

Här hittar du material för de årskursvisa uppdragen. Klassombuden håller i trådarna och alla klassens föräldrar bidrar till genomföra ett lyckat evenemang, BoSS styrelse stöder och hjälper, du kan alltid kontakta BoSS styrelse / huvudklassombudet då frågor uppstår!

Materialet som vi samlat här kan hjälpa er att organisera uppdragen, men klassombunden och föräldrarna kan också avvika från dess förslag/templates.

Övrigt material