Medlemsavgift

Betala den frivilliga medlemsavgiften 10€ / förälder / läsår antingen:

1) till föreningens bankkonto Danske Bank FI54 8000 2705 5617 19. Glöm inte att i meddelandefältet skriva in "medlemsavgift", barnets namn, samt årskurs.

2) Via MobilePay, numret är 17781. Glöm inte att i meddelandefältet skriva in "medlemsavgift", barnets namn samt årskurs.

Medlemsaviften är en viktig del av våra inkomster och via avgiften kan vi bekosta evenemang och aktiviteter oberoende av enskilda familjers ekonomiska ställning, samt stöda skolan med strategiska satsningar såsom teaterbesök och bokanskaffningar.