Kontakta oss!

 

Botby Svenska Skolförening r.f.
boss.rf@hotmail.com

 

BoSS Styrelse 2020-2021

 

Mariella Lindberg
ordförande
Tel. 0400 511 463
mariella.lindberg@hotmail.com

 

Sebastian Lindqvist
viceordförande
 

Minna Lodman
sekreterare

 

Lotta Heikkilä
kassör

 

Sonja Lyly
lärarrepresentant

 

Oskar Sirviö
​lärarrepresentant

 

Camilla Borg

 

Marcus Wiksten